Renditingimused

Haagissuvila renditingimused

 • Rendiperiood on minimaalselt 2 ööpäeva (3 päeva) ja renditasu arvestatakse ööpäeva järgi. Kui rendi perioodi viimane ööpäev on pikem kui 24 h, siis arvestatakse renditasu ühe päeva eest lisaks, kui ei lepita kokku teisiti.
 • Rentnik on kohustatud kasutama haagissuvilat heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, kohustub täitma asukohamaal kehtivaid seadusi, sealhulgas liikluseeskirju ja parkimisreegleid ning tähtaegselt tasuma iseseisvalt kõik haagissuvila kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumise trahvid ja nõuded, ka kolmandatele isikutele või nende varale tekitatud kahjude eest.
 • Rentnikuga sõlmime enne haagissuvila väljastamist üleandmis – ja vastuvõtmisakti, mis on rendilepingu eest.
 • Rendihind sisaldab haagissuvila liikluskindlustust, kaskokindlustust, täis gaasiballooni ja 44L vett haagissuvila veepaagis.
 • Rentnikul on õigus kasutada haagissuvilat vaid juhul, kui ta on vähemalt 21 aastat vana ja omab mootorsõiduki juhistaaži vähemalt 2 aastat. Auto koos haagisega ei tohi ületada 3500 kg või on olemas selleks vastav luba maanteeametist, et võib lisaks 3500 kg vedada veel 750 kg või autorongi kuni 7000 kg (B96, BE, C-kat).
 • Rentnikul on õigus renditud haagissuvilaga liigelda Euroopa Liidus.
 • Rentnik kohustub tasuma broneeringu kinnituseks broneerimissumma 150 eurot.
 • Renditasu tuleb tasuda 10 päeva enne haagise rentimist.
 • Rentniku loobumisel rentimisest on Rendileandjal õigus jätta tasutud broneerimistasu saamata jäänud renditulu katteks.
 • Rentnik on kohustatud haagissuvila üle vaatama ennem kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.
 • Haagissuvila vaadatakse üle, pretensioonid esitatakse e-maili teel ning tagatisraha tagastatakse seitsme päeva jooksul pärast haagissuvila õigeaegset tagastamist juhul, kui haagissuvila on puhas ja terve, ei avastata varjatud vigu ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt.
 • Rentnik on kohustatud tegema kõik, et Rendileandjale vältida kahju tekkimist. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust lepingus toodud kontaktidele ning seadusest tulenevalt on kohustus teavitada Politseid, vajadusel Päästeametit.
 • Täiskasko kindlustuse omavastutus 600 eurot liikluskindlustus juhtumi puhul. Liikluskindlustus juhtumi puhul hüvitab omavastutuse rentija. Varguse korral on omavastutus 15% haagissuvila ostuhinnast, st ca 3550 eurot. Varguse korral hüvitab omavastutuse 15% haagissuvila ostuhinnast rentija.
 • Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral tekkinud kahju kannab rentnik täies ulatuses, mida ei kanna liiklus või kaskokindlustus.
 • Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude, mis võivad tuleneda haagissuvila rikkest või muudel põhjustel, näiteks haagissuvila liiklusõnnetusse või avariisse sattumise korral, Rentniku reisi ära jäämise või katkemise, Rentniku töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenevate kahjude eest.
 • Rentnikul on õigus kahju hüvitisele temale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju osas.
 • Haagissuvilas on keelatud suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv summas 350 eurot. Koduloomad eelneval kokkuleppel.
 • Lõhutud, rikutud või kadunud lisavarustusena renditud esemed võetakse maha kokkuleppel tagatisrahast. Näiteks katki läinud toidunõud.

Reisimine haagissuvilaga Eestist välja

Haagissuvilaga tohib liigelda Euroopas, v.a Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

Broneerimine ja tagatisraha​

Haagissuvila broneerimistasu on 150 eurot ja tagatisraha on 350 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda 3 päeva enne rendiperioodi algust. Broneerimise kinnituseks loeme broneerimistasu laekumise Maagiline Puhkus OÜ arvelduskontole LHV Pangas EE767700771009027944. 
 
Tagatisraha tagastatakse 7 päeva jooksul pärast haagissuvila õigeaegset tagastamist juhul, kui ei avastata varjatud vigu ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt. Rentniku loobumisel 14 päeva enne rendi perioodi on Rendileandjal õigus jätta tasutud broneerimistasu saamata jäänud renditulu katteks. Renditasu tuleb tasuda täies mahus 10 päeva enne rentimist, vastasel juhul loetakse broneering tühistatuks. Enne broneeringu tühistamist saadetakse ka e-maili või telefoni teel teavitus.

Hinnakiri

Hooaja (16.04 kuni 15.10) hinnakiri:

 • 1 nädal 400 eurot (iga lisapäev 55 eurot)
 • 2 nädalat 750 eurot
 • 3 nädalat 1100 eurot
 • 1 kuu 1450 eurot (-25%)

Hooajavälise aja (16.10 kuni 15.04) hinnakiri:

 • 1 nädal 300 eurot (iga lisapäev 40 eurot)
 • 2 nädalat 550 eurot
 • 3 nädalat 800 eurot
 • 1 kuu 1050 eurot (-25%)

Tingimused:

 • Min rendiperiood 1 nädal – max 6 kuud
 • Broneerimistasu 50% rendihinnast ja tagatisraha 350 eurot.
 • 23.06-25.06, 24.12-26.12 ja 31.12-01.01 rakendub lisatasu

Haagise üleandmine ja tagastamine​

Haagissuvila üleandmisel koostatakse üleandmise – vastuvõtu akt. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, korvab Rentnik täies ulatuses. Kui Rentnik ei tagasta haagissuvilat õigeaegselt, on Rendileandjal õigus mitte tagastada tagatisraha 350 eurot ja lisaks renditasu 1,5-kordse tariifiga iga hilinenud kalendripäeva eest.

Vaidluste lahendamine

Iga allkirjastatud leping on siduv – ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus kohtu korras Harju Maakohtus.

Kontaktid

Siim Kiiver
Maagiline Puhkus OÜ
Tegevjuht
Tel: 5302 6699
Email: maagilinepuhkus@gmail.com

VÕta meiega ühendust

Maagiline Puhkus OÜ on sinu usaldusväärne partner haagissuvila rentimisel. Kirjuta meile ja las maagiline puhkus alaku!